Struktura muzikalnosti

                        

                Strukturom muzikalnosti i muzičke darovitosti bavili su se mnogi muzički pedagozi i psiholozi. Posle više decenija rasprave o njihovoj prirodi, istraživači su i dalje zaokupljeni pitanjem da li je reč o jednoj jedinstvenoj ili većem broju sposobnosti. Tako su se shvatanja o strukturi muzikalnosti razvila u dva pravca:  elementaristički i geštaltistički. Zastupnici prvog pravca su uglavnom američki psiholozi. Oni smatraju da je muzikalnost složena pojava, da sadrži niz sposobnosti od čijih kvaliteta i međusobnih odnosa zavisi stepen muzikalnosti. Britanski psiholozi su zastupnici drugog pravca i zastupaju mišljenje da je muzikalnost globalno svojstvojedne ličnosti. Sve u svemu, kada se izanaliziraju ova dva stanovišta dolazimo do zaključka da muzikalnost nije ni skup posebnih sposobnosti niti celovito, nedeljivo svojstvo jedne ličnosti, već složena pojava čije su najznačajnije komponente:

  1. muzički sluh
  2. osećaj za muzički ritam
  3. muzička memorija
  4. emotivan odnos prema muzici

O svakoj navedenoj kategoriji pričaćemo neki drugi put…

Advertisements

Muzičke sposobnosti – uvod

                             Na temu muzičke sposobnosti pisala  sam rad  nekada davno (otprilike pre 9 godina) dok sam bila student Akademije. Nedavno sam uzela taj rad u ruke , ponovo ga prelistala i shvatila da u njemu ima mnogo teoretisanja a malo praktičnog rada. Naravno, posle devet,odnosno deset godina radnog staža(a joj,zar već ima toliko?!) logično je da imate drugačije mišljenje i da bi danas taj rad izgledao malo drugačije… Nadam se da će ovaj blog pomoći kolegama u radu na razvijanju muzičkih predispozicija, posebno kod one dece kod koje bismo na prvi mah rekli da „nemaju“ sluha. Isto tako se nadam da će ohrabriti klince , koji misle da nemaju sluha a ustvari niko nikada nije radio sa njima na njegovom razvijanju. Pozdravljam vas do skorog viđenja. 🙂